2007. június 7., Budapest – TSEC Institute – Hungary néven új biztonsági fejlesztő központot hoz létre a KÜRT Zrt., a Pannon Egyetem és az amerikai Alacera International. A hazai és nemzetközi tőkével, közös szaktudással megvalósuló veszprémi központ célja, hogy világszínvonalú biztonságtechnológiai megoldásokat hozzon létre. A jövőbeli együttműködésről szóló megállapodást a partnerek ma írták alá, az előkészületek után a TSEC Institute – Hungary a jövő év első felében kezdi el tényleges működését.

A globális világ fejlődésének kritikus tényezőjévé vált a biztonság, amelynek fizikai, emberi és informatikai tényezői integrált módon kezelendők. Ezeknek a szakmai területeknek a kiemelkedő képviselői hosszú távú együttműködést kezdeményeztek.

A veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának a műszaki informatika különböző területein elért nemzetközi szintű kutatás-fejlesztési eredményei, és a KÜRT Zrt. a hazai és nemzetközi információbiztonsági piacon szerzett 17 évnyi tapasztalata és folyamatosan megújuló termékei/szolgáltatásai felkeltették az amerikai biztonságtechnikai piacon meghatározó szerepet játszó Alacera International érdeklődését. Ennek eredményeként, egy éves előkészítő munka után a három szervezet TSEC (Technology Security Experience Center) Institute – Hungary néven új biztonsági fejlesztő központot hozott létre Veszprémben, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán.

A nemzetközi hatású biztonsági kutató központ célja olyan komplex biztonságtechnológiai kutatások megvalósítása, amelyek biztosítják a települések, városok és intézmények komplex védelmét. A jövőbeni együttműködés pénzügyi hátterét hazai és nemzetközi, vállalati és kormányzati (magyar, európai és amerikai) források biztosítják.

„Célunk, hogy az induláskor hármunk szakmai együttműködése alapján létrejövő TSEC központ a koherens biztonságvédelem területének rangos nemzetközi fejlesztőjévé váljon, és a mindenkori biztonsági kihívásokra reagáló megoldásokat nyújtson az informatikai védelmen túl az adminisztratív, a fizikai, a személyi és a vagyoni biztonság védelmének területén is” – mondta dr. Kürti Sándor, a KÜRT Zrt. elnöke.

Az Alacera International elnök-vezérigazgatója, a magyar származású Tóth G. Árpád elmondása szerint: „Ez az egyedülálló amerikai – magyar ipari és akadémiai közös vállalkozás a specializált biztonsági megoldások területén egy új modellt hoz létre az amerikai és magyar know-how integrálására, majd annak értékesítésére a nemzetközi piacokon.” Az elnök várakozásának megfelelően a veszprémi TSEC Institute – Hungary Institute mintaként szolgál a következő évek során Amerikában és a közép-keleti térségben létrehozandó további TSEC intézetek számára.

Dr. Friedler Ferenc professzor, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánja szerint ez az együttműködés tovább erősíti az egyetem fejlesztési és oktatási tevékenységének nemzetközi elismertségét. Véleménye szerint ezzel lehetőség nyílik arra, hogy az egyetem kiemelkedő professzorai és legjobb diákjai a biztonságtechnológia terén elért eredményeire alapozva bekapcsolódjanak a nemzetközi szintű kutatói és oktatói munkába.

A TSEC Institute – Hungary – a részletes üzleti terv elfogadását követően – 2008. első félévében kezdi meg tevékenységét.

###


Fiedler Ferenc, Dr. Kürti Sándor, Tóth Árpád, Kürti Tamás

###

KÜRT Zrt. (www.kurt.hu)
1989-ben kezdte meg tevékenységét, és az elmúlt 18 év folyamán a magyar informatikai és információbiztonsági piac meghatározó vállalkozásaként működött. A KÜRT az információbiztonság területének vezető szakértője az adatvédelem és adatbiztonság teljes palettáját átfogó, a nemzetközi és hazai szabványoknak megfelelő módszertana és auditorai révén. Európa egyik vezető adatmentő cége világviszonylatban is elismert adatmentési technológiával, évi több mint 2500 adatmentéssel. A KÜRT mára nemzetközi vállalatcsoporttá nőtte ki magát: hazai adatmentési és információmenedzsment piacon betöltött vezető szerepe mellett eredményes multinacionális vállalatként működik (Két földrészen vannak leányválallatai. Az európai Ausztria és Németország mellett a közel-keleti Dubaiban), és magyar technológiát exportál három földrész különböző országaiba.
A KÜRT Computer Rendszerház Zrt. 2006. év végétől új név alatt működik tovább, az új név: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt.

Alacera (www.alacera.com)
Az amerikai Alacera International szolgáltatásai, termékei és szellemi tulajdonának fókusza a „komplex lakóhely- és település védelem”, melynek összetevői a biztonságstratégia, településbiztonsági stratégia, informatikai technológiák és tudástranszfer. Az Alacera International működését elsősorban az észak-amerikai, közép-keleti és közép-ázsiai, valamint a kelet-európai piacok tervezi megvalósítani. Az Alacera elkötelezett az emberi életek és az értékes infrastruktúrák megőrzésében, és a nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések elősegítésében.

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (www.uni-pannon.hu/mik)

 


American-Hungarian Executive Circle

Link to AHEC | Join AHEC | Contact Us | Advertising

Managed by ActiveMedia - SEO company Home Furnishings