KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Magyar nyelvi és hungarológiai állami ösztöndíj.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli
Magyarok Titkársága és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet pályázatot
hirdet

magyar nyelvi és hungarológiai képzésre vonatkozó magyar állami ösztöndíjra,
elsosorban a déli félteke országaiban (nyugati) diaszpórában élo magyar
származású személyek számára.

A magyar nyelvi és hungarológiai állami ösztöndíj célja: a nyugati
diaszpórában élo magyar származású fiatalok magyarnyelv-tudásának és
magyarságismeretének fejlesztése.

A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Bálint Magyar
Kulturális Intézetben kerül sor. A pályázat meghirdetésével és lebonyolításával
összefüggo feladatokat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által irányított Teleki
Pál Alapítvány látja el.

A pályázat 18. életévét betöltött, yy elsosorban yy egyetemista korú, magyar
származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a
magyarnyelv-tudás, társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi
ajánlás, valamint a magyar kultúrával, muvészettel vagy más területtel
kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és hungarológiai (magyarságismereti) tanulmányokat
tartalmaz, emellett lehetoséget nyújt az országgal és az élo magyar kultúrával
való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében
történelem, irodalom, földrajz, néprajz és muvészettörténet tantárgyakat tanulnak a
hallgatók. A program hungarológiai tanulmányokból záróvizsgával, egy
választott témából megírt záró dolgozat megvédésével, magyar nyelvbol pedig államilag
elismert közép- vagy felsofokú nyelvvizsgával fejezodik be. (A nyelvvizsga
díját a beiratkozáskor kell befizetni). Azoknak a hallgatóknak, akik hazai
egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet
rendelkezésére bocsátja yy a végbizonyítványon kívül yy a szükséges tantárgyleírásokat.
Azok a jelentkezok, akik nem rendelkeznek magyar nyelvtudással, az elso
félévben csak nyelvórákon vesznek részt, ez heti 28 óra. A magyarságismereti
tárgyakat csak a második félévben kezdik tanulni.
Az oktatáson való részvétel kötelezo, ennek indokolatlan mulasztása, valamint
az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának
megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszunik, és yy a
beiratkozáskor aláírt szerzodésben foglaltak szerint yy az addig felvet
ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés idotartama 10 hónap (2007. február-június, 2007. szeptember-2008. január).
(A hallgatók kérelmezhetik 2006. július-augusztus hónapokra az ösztöndíj
meghosszabbítását és a kollégiumi szállás biztosítását.)

Az ösztöndíj tartalma:
§ ingyenes képzés
§ 16 000 Ft/hó ösztöndíj
§ kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban)
§ diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
§ ingyenes egészségügyi ellátás a magyar polgárokkal megegyezo módon
(kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai mutétek)

A pályázót érinto költségek:
§ az utazás költségei
§ az étkezés költségei
§ nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 16.400 Ft, felso fok: 19.400 Ft;
ECL yyCyy vagy yyDyy 19.000 Ft)
§ személyes költségek
§ diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
§ javasolt költopénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek
fedezésére:
kb. 150 - 200 USD / hó.
§ tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten
§ Egy belföldi kirándulás (kb. 20-25.000 Ft), 1 erdélyi kirándulás
(kb. 60-65.000 Ft) 1.500 Ft kaució az intézeti belépokártyára, 5.000 Ft
kauciós díj az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 360 Ft az ideiglenes
diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendo.)

A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
§ kitöltött jelentkezési lap- csak a géppel kitöltött jelentkezési lapot fogadjuk el!
§ kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról
§ önéletrajz
§ tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem
magyar nyelvu tanulmányokat végzett, ezek igazolása)
§ társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház
stb.) vagy elismert személyiség ajánlása másolatban.
§ A pályázó nyilatkozata, amelyben kötelezi magát a tanfolyam és a
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szabályainak betartására, valamint az
ot érinto költségek vállalására.
A tanfolyam, valamint a Balassi Bálint Intézet szabályzatai az alább
megjelölt címeken elkérhetok a Teleki Pál Alapítványtól vagy a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség irodájától. Az ösztöndíj csak abban az esetben folyósítható
(veheto igénybe), ha a pályázó az általa beküldött pályázathoz mellékel egy
nyilatkozatot, amelyben írásban kötelezi magát a tanfolyam és a Balassi Bálint
Magyar Kulturális Intézet szabályainak betartására, valamint az ot érinto költségek
vállalására.

A meghirdetett ösztöndíj keretszáma: 10 fo

A pályázat beküldési yy postai beérkezési yy határideje: 2006. november 30.
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2006. december 11.,
amelyet követoen 15 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményérol.
A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata
alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Bálint
Magyar Kulturális Intézettel közösen hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelezo.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a határido után beérkezett, ill. a
formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott
pályázatokat nem veszi figyelembe.

Információ:

§ Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
e-mail: jn2@nyu.edu
tel: USA (212) 505-9658 (az esti órákban).
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfo-szerda-péntek)
tel.: (00-1-973-208-0450); fax: (00-1-973) 208-1451
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidore, 1 példányban elküldeni:
Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3 L
New York , NY 10012 , USA


 

 


Amerikai Magyar Felsővezetők Köre

Linkeljen AHEC-hez | AHEC tagság | Kapcsolat

Managed by ActiveMedia - Kereső Marketing Pillangószív